Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vy över Stockholm stad

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Landstingsarkivet då och nu

Här kan du läsa om några viktiga steg i utvecklingen av det som idag är landstingsarkivet.

2010-tal
Nygammalt namn återinförs 

Den 1 maj 2013 byter Arkiv och biobankscentrum namn och återtar det tidigare namnet landstingsarkivet. Verksamheten förändras inte, utan består av verksamhetsområdena landstingsarkivet och Stockholms regionala biobankscentrum.

 

I december 2014 flyttar Stockholms regionala biobankscentrum organisatoriskt från landstingsarkivet över till Stockholms medicinska biobank.

2000-tal
Nya lokaler, utökad verksamhet och nytt namn

Vid årsskiftet 2000/2001 stod nya arkivlokaler i Flemingsberg färdiga och landstingsarkivet flyttade in.

 

I och med den nya biobankslagen startade Stockholms regionala biobankscentrum sin verksamhet 2004 som från början låg under landstingsstyrelsens förvaltning, men omorganiserades och införlivades med landstingsarkivet. Den nya organisationen fick namnet Arkiv och biobankscentrum.

 

År 2006 etablerades en e-arkivenhet på landstingsarkivet och sedan 2008 finns ett
e-arkiv i drift.

 

En utbyggnad med plats för ytterligare 70 000 hyllmeter imvigdes 14 februari 2008. I samband med detta flyttade Stockholms regionala biobankscentrum ut från Karolinska Institutet och in i de tillbyggda lokalerna i Flemingsberg.

1990-tal Verksamheten utökas

Landstingsarkivets verksamhet utökades 1993 när Gröndalsarkivet (tidigare Hälso- och sjukvårdsnämndens centrala journalarkiv) överfördes till landstingsarkivet.

År 1996 blev Sabbatsbergs stora sjukhusarkiv, arkivlokaler och personal också en del av landstingsarkivet. Under slutet av 90-talet fanns landstingsarkivet på tre olika adresser inom Stockholms stad och arkivlokalerna var i princip fulla.

 

I juni 1999 fattades ett beslut om att hyra specialbyggda lokaler i Flemingsberg, med plats för ca 72 000 hyllmeter arkivhandlingar.

1980-tal
Stockholms läns landsting får ett eget landstingsarkiv

År 1980 antog landstinget en ny arkivstadga och samarbetet med Stockholms stad avslutades. Stockholms läns landsting fick ett eget landstingsarkiv beläget i landstingshuset på Hantverkargatan. År 1984 flyttade landstingsarkivet till nya kontor och arkivlokaler på Lindhagensgatan.

1970-tal Storlandstinget och dess arkivverksamhet

Ett samarbete inleddes mellan Stockholms stad och arkivverksamheten i det övriga landstinget i Stockholms län. Landstingets arkivverksamhet knöts till arkivnämnden i Stockholms stad och Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet blev slutarkiv för landstingets arkivhandlingar.

Landstinget växer

I takt med att antalet invånare i Stockholm med omnejd ökade, växte behovet av att samordna vissa frågor för hela länet, bland annat kollektivtrafik, regionplanering och sjukvård och viss kulturell verksamhet. År 1971 slogs således landstinget utanför Stockholms stad och Stockholms stads sjukvårdsdirektion samman till Stockholms läns landsting som omfattade hela länet.

Landsting skapades i varje län

I 1862 års kommunalförordning föreskrevs att det i varje län skulle finnas ett landsting. Landstinget skulle ha ett självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan av länsstyrelserna och kommunerna. Större städer tillhörde från början inte något landsting. 

Senast uppdaterad:

2018-04-11