CD- och DVD-skivor om Stockholms historia

I forskarsalen kan du ta del CD- och DVD-skivor som skildrar människor och miljöer på Södermalm, i Klara församling och Gamla Stan under sammantaget 750 år.

Skivorna är resultatet av ett samarbete

Skivorna togs fram genom ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Centrum för Näringslivshistoria (tidigare Föreningen Stockholms Företagsminnen), Stockholms stadsmuseum och Landstingsarkivet. Genom att lägga samman information från de olika institutionerna skapades nya möjligheter till kunskap.