Landstingsarkivet Stockholms läns landsting
Svartvit bild med personal och patienter på Löwenströmska sjukhuset.

Fotograf: Nikolaj Alsterdal, originalfotograf okänd


Fynd i arkivet

Landstinget förknippas ofta med vårdfrågor, men landstinget behandlar även frågor som rör och har berört områden som folkbildning, jakt, fiske, regional-planering, slöjd, sociala verksamheter, rättshjälp och kultur.

Arkiv för forskning

Är du intresserad av att använda de arkiv som finns hos oss för forskning är du välkommen att kontakta oss. Ett levande arkiv är ett arkiv som används och skapar ny kunskap!

Klipp från våra arkiv

Varför bedrev man folkhögskolor inom landstinget? Och vilken vård fick barn med funktionsnedsättning i Sverige runt förra sekelskiftet? Läs mer om detta i våra artiklar som producerats med källmaterial ur våra arkiv:


 • Hur botade man hjärnskakning på 1820-talet?

  "År 1876 tog landstinget över verksamheten vid lasarettet och hos Landstingsarkivet finns ”Sjukjournal Okt. 1810 t.o.m. Okt.1829”. Här finns uppgifter om namn, inskrivningsdag, hemvist, sjukdom, hur gammal patienten var, om hälsan förbättrades eller inte samt en anmärkningskolumn." Läs hela artikeln
 • Landstingets första tid

  Den 21 september 1863 hade landstingsmännen sitt allra första protokollförda möte. Då diskuterade man bl.a. hur många tjänstemän som skulle anställas. Sekreteraren och kamreren kanske borde vara en och samma person? Läs hela artikeln
 • För 50 år sedan...

  fanns det en diskussionsklubb på Väddö folkhögskola där eleverna och lärarna samlades för att diskutera aktuella ämnen. Klubbens protokoll finns kvar och är en läsupplevelse. Men vad funderade då ungdomar över 1956? Läs hela artikeln
 • Att föda barn

  Ser man på födslarna i ett historiskt perspektiv kan man dela in dem i olika typer som visar på hur professionalisering och hospitalisering inom vården har utvecklats. Läs hela artikeln
 • Sångfågeln på idiotanstalten

  När Tyra flyttade till Upplands Väsby så fanns där enbart bildbara sinnesslöa på anstalten och hon skrevs direkt in i klass 2 av 5. Hon saknade enligt uppgift färgsinne och var närsynt. Hon hade tidigare inte fått någon undervisning alls och hade inga glasögon. Läs hela artikeln
 • Väddö Folkhögskolas arkiv

  Folkhögskolorna grundades som en följd av demokratiseringsprocessen i det svenska samhället under 1860-talet. En huvuduppgift för folkhögskolorna var att ge medborgerlig bildning. Läs hela artikeln

Senast uppdaterad:

2017-09-14