Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svartvit bild med personal och patienter på Löwenströmska sjukhuset.

Fotograf: Nikolaj Alsterdal, originalfotograf okänd


Fynd i arkivet

Landstinget förknippas ofta med vårdfrågor, men landstinget behandlar även frågor som rör och har berört områden som folkbildning, jakt, fiske, regional-planering, slöjd, sociala verksamheter, rättshjälp och kultur.

Arkiv för forskning

Är du intresserad av att använda de arkiv som finns hos oss för forskning är du välkommen att kontakta oss. Ett levande arkiv är ett arkiv som används och skapar ny kunskap!

Klipp från våra arkiv

Varför bedrev man folkhögskolor inom landstinget? Och vilken vård fick barn med funktionsnedsättning i Sverige runt förra sekelskiftet? Läs mer om detta i våra artiklar som producerats med källmaterial ur våra arkiv:


 • Läs hela artikeln
 • Att föda barn

  Ser man på födslarna i ett historiskt perspektiv kan man dela in dem i olika typer som visar på hur professionalisering och hospitalisering inom vården har utvecklats. Läs hela artikeln
 • Platsbrist på Stockholms Hospital – patient ihjältrampad

  Säkert är att de på grund av platsbrist får dela rum natten till 4 november. Överläkaren Öhrström hade vid ett flertal tidigare tillfällen påpekat bristen på utrymme. Läs hela artikeln
 • Karolina Widerström – i hälsans tjänst

  Karolina hade många järn i elden: Hon var en pionjär inom sexualupplysningens område med åtskilliga föredrag och skrifter; hon engagerade sig i hur kvinnans kläder borde vara beskaffade för att befrämja hälsa och god rörlighet Läs hela artikeln
 • Julmat på hospital

  Vid årsskiftet 1925/1926 hade sjukhuset 258 inskrivna patienter. I planeringen anges exakt hur mycket som ska serveras av de olika livsmedlen. Där framgår tydligt de skillnader som fanns mellan patienterna Läs hela artikeln
 • Plomben – flytande tandvård

  "Skärgårdsförbundet kontrollerade skärgårdsbarnens tänder 1930 och upptäckte då att tandstatusen var mycket låg främst i ytterskärgården. De utrustade en mahognybåt som tandläkarklinik men pengar till driften saknades och båten låg i 7 år som utställningsföremål vid Skanstull." Läs hela artikeln
 • Garnisonssjukhuset

  Det var Nordens största och modernaste sjukhus. Redan under invigningsåret svepte en koleraepidemi över Stockholm och sjukhuset fick sitt elddop som provisoriskt kolerasjukhus. Läs hela artikeln
 • Sångfågeln på idiotanstalten

  När Tyra flyttade till Upplands Väsby så fanns där enbart bildbara sinnesslöa på anstalten och hon skrevs direkt in i klass 2 av 5. Hon saknade enligt uppgift färgsinne och var närsynt. Hon hade tidigare inte fått någon undervisning alls och hade inga glasögon. Läs hela artikeln
 • Hur botade man hjärnskakning på 1820-talet?

  "År 1876 tog landstinget över verksamheten vid lasarettet och hos Landstingsarkivet finns ”Sjukjournal Okt. 1810 t.o.m. Okt.1829”. Här finns uppgifter om namn, inskrivningsdag, hemvist, sjukdom, hur gammal patienten var, om hälsan förbättrades eller inte samt en anmärkningskolumn." Läs hela artikeln
 • Landstingets första tid

  Den 21 september 1863 hade landstingsmännen sitt allra första protokollförda möte. Då diskuterade man bl.a. hur många tjänstemän som skulle anställas. Sekreteraren och kamreren kanske borde vara en och samma person? Läs hela artikeln
 • Väddö Folkhögskolas arkiv

  Folkhögskolorna grundades som en följd av demokratiseringsprocessen i det svenska samhället under 1860-talet. En huvuduppgift för folkhögskolorna var att ge medborgerlig bildning. Läs hela artikeln

Senast uppdaterad:

2018-03-02