Medicinsk forskning

I forskarsalen kan man utan kostnad beställa fram och ta del av de handlingar som förvaras hos landstingsarkivet. Tillgängligheten kan i vissa fall begränsas av de sekretessbestämmelser som reglerar hanteringen av exempelvis patientjournaler.

Under Arkiv A-Ö ser du vilka arkiv som förvaras hos oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

Om du vill ta del av journaler för forskning behövs skriftliga samtycken från aktuella patienter, eller från anhöriga om patienterna är avlidna. Saknar du medgivanden ska etikprövningsnämndens beslut bifogas. Hela beslutet ska skickas in, även ansökan om prövning. Beslutet får inte vara äldre än två år när forskningen påbörjas.

 

När du beställer en journal vill landstingsarkivet ha följande uppgifter:


• för- och efternamn på patienten (vid vårdtillfället)
• personnummer/födelsenummer
• vårdinrättning
• årtal för vårdtillfället

 

För att kunna återsöka ett större antal patientjournaler behöver vi ha patientlistan i excel, i dag-månad-år ordning, för enklare återsökning.

Vad kostar det?

Våra avgifter

Att ta del av allmänna handlingar i original hos landstingsarkivet kostar ingenting. Priserna för kopiering varierar, om en avgift tas ut eller inte beror på vilken information det rör sig om, antalet kopior och hur informationen lämnas ut.

Inga avgifter tas ut från verksamheter som tillhör Stockholms läns landsting. Detta gäller även de bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där landstinget äger minst 50 procent.

 

Privatpersoner, myndigheter och bolag utanför Stockholms läns landsting betalar en avgift för att få kopior.

 

Personuppgifter som faller under 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen skickas alltid med rekommenderad post och det är då mottagaren som betalar detta.

Vad kostar det?

Kopior på information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderat brev mot gällande posttaxa. Om du inte vill att vi skickar informationen är du välkommen att besöka landstingsarkivet och ta del av den i original.

 

Prislista - Handlingar och information, löptext

Alternativ på format vid utlämnande

Format

Avgift

Notering

Papperskopia 1-9 sidor

0 kronor

 Avgifterna gäller även vid skanning, utskrift från mikrofilm/mikrofiche och vid utskrift av digitala handlingar

Papperskopia sida 10

50 kronor


Papperskopia sida 11 och därutöver

2 kronor per styck

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor

Usb, cd, dvd eller annat digitalt lagringsmedia

Inköpspris

För samtliga digitala databärare uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB

För kopiering och skanning av ritningar i större format än A3 anlitar vi Arkitektkopia. Detta gäller de allra flesta ritningar som förvaras hos oss. Kopiering, skanning och leverans som utförs av Arkitektkopia faktureras beställaren enligt Arkitektkopias priser.

 

Leveransalternativ:

E-post

  • Vid filöverföring uttas en avgift om 10 kr per påbörjad MB
  • Filer som skickas per e-post får inte överstiga 10 MB
  • Landstingsarkivet skickar endast en e-post per förfrågan
  • Filer som omfattas av sekretess skickas inte med e-post

 

Brev

  • Information som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post
  • Information som inte omfattas av sekretess skickas utan avgift

 

PostNordlänk till annan webbplats porto och priser.

Vill du bli kontaktad?

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan. Bra att veta är att vi ringer upp från hemligt nummer, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast två gånger.Senast uppdaterad den 17 januari 2019