Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I lagen finns därför regler för hur personuppgifter får behandlas.

Med personuppgifter avses bland annat personnummer, namn, adress och telefonnummer. Med behandling av personuppgifter menas att de samlas in, registreras, lagras, bearbetas, sprids, utplånas med mera.

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du vill ta del av information som förvaras hos oss registreras din beställning som ett ärende i vårt diarium. Det gäller oavsett om beställningen kommer till oss via webbformulär, telefon, brev, fax eller personligt besök. Personuppgifter som lämnas i samband med en beställning sekretessmarkeras alltid om förfrågan gäller sekretessbelagd information.


Observera att alla meddelanden som kommer till oss blir allmän handling och kan diarieföras.

Senast uppdaterad:

2018-03-19