Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Från den 1 april 2018 tillhör vi på landstingsarkivet kulturförvaltningen

Den 13 februari fattade landstingsfullmäktige beslut om att utse kulturnämnden till arkivmyndighet enligt arkivlagen och att överföra ansvaret för landstingsarkivet från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen.

Beslutet är ett led i genomförandet av uppdraget om ett effektivare landsting och en renodling av ansvaret för kulturfrågor inom landstinget.

Vi ser med spänning och förväntan fram emot att arbeta nära vår nya nämnd och med de andra avdelningarna inom kulturförvaltningen. För vår verksamhet innebär bytet av förvaltning ingen förändring i dagsläget, säger Johanna Lagerström, chef för landstingsarkivet.

Kulturnämnden leder landstingets verksamhet inom kulturområdet och fördelar bland annat medel till organisationer och projekt i Stockholms län. Landstinget är också huvudfinansiär till Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna. Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården. Kulturnämnden ska verka för att landstingets övergripande mål för kulturen uppnås samt utöva tillsyn över landstingets konstbestånd.

 

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av landstingets kulturnämnd. I förvaltningen ingår avdelningar för konst, strategisk samordning, främjande länskulturfunktioner, landstingsarkivet och verksamhets- och ledningsstöd.