Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreskrifter och råd har uppdaterats

Landstingsarkivet har uppdaterat tre av de generella bevarande- och gallringsplanerna samt Ordlistan.

 

I bg-planerna har landstingsarkivet förtydligat att myndighetsspecifika bg-planer inte får innehålla gallringsfrister som är kortare än de som föreskrivs i de generella bevarande- och gallringsplanerna samt att myndigheten, vid särskilt behov, själv kan välja att spara handlingar/information i verksamheten under längre tid än vad planen föreskriver.


Ordlistan är även integrerad med landstingsarkivets vägledning för arkiv och informationshantering

 

Visa alla nyheter