Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkivmappar

Implementering av VIR i verksamhetssystem

Den 1 januari 2019 ska samtliga myndigheter inom Stockholms läns landsting ha övergått till VIR.

För att detta ska vara möjligt behöver era respektive redovisningsplaner läggas in i diarium och ärendehanteringssystem (och eventuellt även i andra verksamhetssystem). För att detta ska vara möjligt behöver ni i god tid kontakta systemförvaltningen för era respektive system och ta reda på en tidplan vad gäller detta.

Särskilt om EDIT

När redovisningsplanen för din verksamhet är färdigställd och beslutad ska den skickas in till EDIT-förvaltningen så att den kan läggas in EDIT i god tid före årsskiftet, dock senast den 15 oktober 2018. Blanketten för ändring av konfiguration ska användas.

 

Redovisningsplanen kommer att läggs in i en lista och göras valbar för respektive organisation i fälten Ärendetyp på Ärendekortet. Idag består fälten Ärendetyp av tre nivåer, men kommer senast under sommaren att utökas med en nivå så att Ärendetyp består av fyra nivåer. Även fälten Verksamhetstyp som finns på dokumentkort för styrande, stödjande och redovisande dokument, kommer att utökas till fyra nivåer.

Utbildningsdiarium

Den landstingsgemensamma standardredovisningsplanen läggs in i EDIT Utbildningsdiarium vid kommande release, 2018-02-27. Därefter kan ni alltså gå in och testa redovisningsplanen i skarpt läge och börja planera för internutbildning vad gäller registrering i EDIT enligt VIR.

 

Visa alla nyheter