Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkivens dag 2017

Arkivens dag är ett samarbete mellan alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Genom Arkivens dag vill landets samtliga arkiv väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Många arkivinstitutioner har öppet hus och aktiviteter denna dag för att på så sätt ökar kunskapen om det förflutna och om framtiden. Det är gratis att besök och forska i de svenska arkiven och en stor del av arkiven är även öppna för att forska i.


Årets tema: Synd och skam
Om sådant man försökt glömma – och ibland också försökt gömma. I arkiven finns spår av det som upplevts som skamfyllt och syndigt. Om synen på moral och omoral, om skampålar och skämskuddar, om de som varit moralens väktare och de som brutit mot normerna, om fakta och fake news.

 

Mer information om arkivens samarbete och Arkivens dag.länk till annan webbplats

Stockholms läns landstingsarkiv

Landstingsarkivet är arkivmyndighet inom Stockholms läns landsting (SLL) och här slutarkiveras information från hela SLL. Informationen sträcker sig från1863 fram till idag men i några fall finns det information ända från 1700-talet.


Vi lämnar dagligen ut information till allmänhet, forskning och verksamheter samt arbetar aktivt för att tillgängliggöra arkiven för att fler ska kunna ta del av mer. Våra mest kända arkiv kommer från Stockholms stora mentalsjukhus såsom Beckomberga sjukhus, Långbro sjukhus och Rålambshovs sjukhus. Bland våra rariteter finns Hermann Görings journal från 1920-talet då han var inlagd på en psykiatrisk avdelning vid Katarina sjukhus.

Svartvit arkivbild, patienter och sköterskor i sjukhussal

Spännande läsning

Landstingsarkivet deltar i arkivens dag genom att publicera två artiklar utifrån årets tema. Som en del av sin praktik på Landstingsarkivet har två studenter från Södertörns högskola skrivit texter utifrån fynden i landstingets arkiv.

 

Artiklarna ”Innan den fria aborträttenPDF” och ”Vad ska vi äta? Sanningar och trender kring hälsosamt ätandePDF” lyfter fram att synd och skam visar sig i olika kontexter.

 

I arkiven finns berättelser från både dem som brutit mot och från dem som upprätthållit normerna. Vad som är norm, synd och skam förändras över tid. Låt arkivfynden berätta!