Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svamp som växer i grön mossa

Foto: Solveig Edlund

Två nya avsnitt i Vägledning för Arkiv- och informationshantering

Två nya avsnitt i kapitlet ”Skapa, förvalta och förvara information” finns nu publicerade i Vägledning för Arkiv- och informationshantering. Avsnitten rör ”Digital information” och ”Ritningar”. I avsnitten finns länkar till lagar, styrdokument och mallar samt till en ordlista där centrala begrepp finns förklarade. Kapitlet innehåller sedan tidigare texter om Pappershandlingar, Webbplatser, Arkivlokaler och Mikrofilm.