Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vy över Stockholm stad

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Hantering och arkivering av information i IT-system och applikationer

Från och med den 1 augusti finns det generella regler om informationshantering och arkivering som ska användas på nya IT-system/applikationer i Stockholms läns landsting. Oavsett om det gäller upphandling och inköp av en extern produkt eller om egenutveckling ska systemet/applikationen ha de funktioner som krävs för att kunna säkerställa informationen under dess livscykel. Informationsägaren ska kunna gallra och exportera information korrekt och kostnadseffektivt.

 

Många har efterfrågat tydligare riktlinjer om vad som krävs av ett system för att göra gallring och uttag av information billigare och enklare. Reglerna gäller alla myndigheter och alla system/applikationer som hanterar allmänna handlingar/information. I vilken omfattning beror på om informationen kan gallras eller om den ska bevaras.

 

Bevarande och gallring regleras i landstingsarkivets generella bevarande- och gallringsplaner eller via myndigheternas egna gallringsbeslut.