Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vy över Stockholm stad

Råd och stöd från landstingsarkivet i era VIR-införanden

Efter att ha sammanställt den webbenkät gällande VIR-införandet som skickades ut i maj, vill vi hörsamma era önskemål om mer stöd och kontakt med oss. Vi kommer naturligtvis att fortsätta informera er regelbundet i landstingsarkivets nyhetsbrev, samt om det sker förändringar som påverkar VIR-införandet.

Ni är välkomna att ringa eller e-posta oss om ni vill ha rådgivning eller diskutera något gällande era VIR-införanden. Vi avsätter gärna tid till era frågor. Har vi inte möjlighet att prata direkt när ni ringer, bokar vi in ett telefonmöte. Vi har dock svårt att erbjuda en specifik telefontid. Kontakta oss i VIR-förvaltningen, er tillsynsarkivarie eller registrator på registrator.la.lsf@sll.se.

För er som har efterfrågat enskilda besök, kommer vi att erbjuda detta till hösten. Vi återkommer med mer information i slutet av augusti.

Vi kommer att fortsätta med nätverket och nätverksträffarna två gånger per år. Behöver ni öka kompetensen gällande offentlighet och sekretess finns webbutbildningen ”Att hantera information inom Stockholms läns landsting” på Lärtorget, http://lartorget.sll.se/länk till annan webbplats. Mycket matnyttig hittar ni också i landstingsarkivets vägledning Arkiv- och informationshantering, https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/vagledning-arkiv--och-informationshantering.htmllänk till annan webbplats

Trevlig sommar!


Önskar vi på landstingsarkivet