Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Papperspärmar från år 1936

Fotograf: Nikolaj Alsterdal

Uppdaterad bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser -gäller från och med den 1:a april 2017

Den generella bevarande- och gallringsplanen för information på webben har uppdaterats! Planen har genomgått en del förändringar så att strukturen nu är mer lik de övriga generella bevarande- och gallringsplanerna. A-Ö-listan med handlingstyper är borta och istället finns exempel på handlingstyper löpande i planen. Inga gallringsfrister är ändrade.


Utöver förändringarna i strukturen är även texten under rubrik 4 "Särskilt om bevarande av webbplatser" uppdaterad. Den nya planenPDF gäller från och med den 1:a april 2017.