Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny version av leveransspecifikation för patientjournalsystem

En ny version av leveransspecifikation för patientjournalsystem har publicerats, version 2.8.1.1.

 

Följande ändringar har gjorts:

  • Patientnamn ändrat från icke obligatoriskt till obligatoriskt
  • Format ändrade i enlighet med landstingsarkivets formatspecifikation
  • Begränsat giltiga teckenkoder till ISO-8859-1 och UTF-8

 

Förtydliganden av texter:

  • Användande av teckenkoder
  • Hur ansvarig journalförare ska anges om namn eller befattning saknas
  • Krav på testpatient
  • Hur xsd och xsl-filer hanteras i leveransen
  • Rekommendation att inte använda <pappersJournalPost>
  • Bilaga 5 Avvikelselista uppdaterad

 

Leveransspecifikationen och xml-schema (version 2.8.1) finns under Lämna till arkivet/Leveransdokumentation.