Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Ny version av leveransspecifikation för patientjournalsystem

En ny version av leveransspecifikation för patientjournalsystem har publicerats, version 2.8.1.1.

 

Följande ändringar har gjorts:

  • Patientnamn ändrat från icke obligatoriskt till obligatoriskt
  • Format ändrade i enlighet med landstingsarkivets formatspecifikation
  • Begränsat giltiga teckenkoder till ISO-8859-1 och UTF-8

 

Förtydliganden av texter:

  • Användande av teckenkoder
  • Hur ansvarig journalförare ska anges om namn eller befattning saknas
  • Krav på testpatient
  • Hur xsd och xsl-filer hanteras i leveransen
  • Rekommendation att inte använda <pappersJournalPost>
  • Bilaga 5 Avvikelselista uppdaterad

 

Leveransspecifikationen och xml-schema (version 2.8.1) finns under Lämna till arkivet/Leveransdokumentation.