Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höstlöv med solen som strålar igenom lövverket

Fotograf: Solveig Edlund


Ny vägledning ersätter Arkivhandboken

Den 19 oktober lanserar landstingsarkivet en Vägledning för arkiv- och informationshantering inom SLL. Det innebär att den tidigare Arkivhandboken upphör att gälla. I vägledningen beskrivs hanteringen av arkiv och information inom Stockholms läns landsting, från det att informationen skapas till hur den ska bevaras eller gallras. I första hand vänder vägledningen sig till anställda som hanterar allmänna handlingar i sitt dagliga arbete, men även allmänheten kan ha nytta av att se hur landstinget hanterar sin information.