Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Fotograf: Nikolaj Alsterdal


Ny bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Från den 1 januari 2016 gäller version 2 av föreskrift nr. 9, Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformationPDF. Den innehåller både den information som ska bevaras och den information som kan gallras och ersätter därmed också tidigare råd 2, Gallring av ekonomihandlingar.


Förutom detta är den stora skillnaden mot tidigare version att en hel del inaktuella handlingstyper tagits bort. Bevarande- och gallringsplanen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser i landstinget.


Har ni frågor om föreskrift nr. 9 kontaktas i första hand förvaltaren Peder Fallenius, peder.fallenius@sll.se.


Föreskrifter - Bevarande och gallringsplan för ekonomiinformation finns i mappen: Beslut om bevarande och gallring för hela SLL