Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vy över Stockholm stad

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Landstingsarkivet har avropat ett nytt e-Arkiv!


Landstingsarkivet har avropat ett nytt e-Arkiv från Formpipe Software AB. Produkten heter Long-Term Archive by Formpipe och ska slutarkivera administrativ information.


Detta är det första och ett stort steg i landstingsarkivets program ”SLL Miljö för bevarande”. Det övergripande målet för programmet är att fram till 2020 leverera en långsiktig och hållbar miljö för bevarande, vård och tillgängliggörande av landstingets information.


Programmet ska sträva efter att det ska vara enkelt att leverera till e-Arkivet, systemen ska ha hög användbarhet, skapa kostnadskontroll inom landstingsarkivet och för de levererande myndigheterna avseende arkivering, ökad samverkan med landstingets olika verksamheter liksom andra organisationer inom arkiveringsområdet samt sist men inte minst ha ett effektivt och modernt systemstöd.


Det nya e-Arkivet, LTA kommer i första läget att slutarkivera administrativ information som ekonomi, ärende/diarium, HR m.m. Detta blir ett komplement till det befintliga e-Arkivet som slutarkiverar patientjournalinformation. På sikt ska även patientjournalinformation slutarkiveras i det nya e-Arkivet, LTA.