Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Papperspärmar från år 1936

Fotograf: Nikolaj Alsterdal

Nytt om att bevara och gallra

Den 1:a september börjar nya versioner av föreskrift 12 Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar (version 3)och föreskrift 4 Bevarande- och gallringsplan för handlingar i Personaladministrativ verksamhet (version 3) att gälla. Planerna är uppdaterade och vi har arbetat om formatet en del. De nya versionerna innebär inga jättestora förändringar, några informationstyper har utgått, några andra tillkommit och en del gallringsfrister har justerats. Så ta en titt om du hanterar information som omfattas av föreskrift 4 eller 12.