Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Papperspärmar från år 1936

Fotograf: Nikolaj Alsterdal


Uppdaterad bevarande- och gallringsplan

Den uppdaterade bevarande- och gallringsplanen för handlingar inom personaladministrativ verksamhet blir försenad. Nytt beräknat datum då den börjar gälla är den 1 september.