Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fotograf: Nikolaj Alsterdal


Ny bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation

Från den 1 januari 2016 gäller version 2 av föreskrift nr. 9, Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformationPDF. Den innehåller både den information som ska bevaras och den information som kan gallras och ersätter därmed också tidigare råd 2, Gallring av ekonomihandlingar.


Förutom detta är den stora skillnaden mot tidigare version att en hel del inaktuella handlingstyper tagits bort. Bevarande- och gallringsplanen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser i landstinget.


Har ni frågor om föreskrift nr. 9 kontaktas i första hand förvaltaren Peder Fallenius, peder.fallenius@sll.se.


Föreskrifter - Bevarande och gallringsplan för ekonomiinformation finns i mappen: Beslut om bevarande och gallring för hela SLL