Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fotograf: Solveig Edlund


Version 5 av bevarande- och gallringsplan för upphandlingar gäller fr o m 1 december

En uppdaterad version (5) av Bevarande- och gallringsplanen för handlingar i upphandlingsärenden finns härPDF. Den nya versionen är uppställd efter de olika stegen i upphandlingsprocessen.


Visa alla nyheter