Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Beslutsklubba

Fotograf: Nikolaj Alsterdal


Råd nr 3 för systembeskrivningar har upphört att gälla

När vi byter arkivredovisningsmetod till verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) kommer vissa av uppgifterna i systembeskrivningen i stället att ingå i systemförteckningen. Om du ändå planerar att upprätta systembeskrivningar, kontakta oss. Vi kan hjälpa dig så att dubbelarbete undviks.


Råd


Visa alla nyheter