Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslutsklubba

Fotograf: Nikolaj Alsterdal


Råd nr 3 för systembeskrivningar har upphört att gälla

När vi byter arkivredovisningsmetod till verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) kommer vissa av uppgifterna i systembeskrivningen i stället att ingå i systemförteckningen. Om du ändå planerar att upprätta systembeskrivningar, kontakta oss. Vi kan hjälpa dig så att dubbelarbete undviks.


Råd


Visa alla nyheter