Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslutsklubba

Fotograf: Maskot Bildbyrå


Förändring av rutinerna för samrådsärenden


Just nu pågår ett arbete med att förändra rutinerna för samrådsärenden som kommer in till enheten Tillsyn och utredning på Landstingsarkivet. Syftet med förändringen är att förbättra vår service och att få en mer effektiv och standardiserad handläggning av myndigheternas ärenden.


När en myndighet planerar att genomföra förändringar som påverkar informations- och arkivhanteringen ska myndigheten kontakta Landstingsarkivet för samråd. Det kan exempelvis röra sig om ett behov av att:


  • förändra administrativa rutiner
  • fatta gallringsbeslut
  • besluta om nya dokumenthanteringsplaner eller bevarande- och gallringsplaner
  • upphandla informationssystem eller
  • projektera inför ny arkivförvaring.

Istället för att samrådsärendena handläggs av respektive myndighets tillsynsarkivarie kommer ärendena att fördelas jämnt mellan alla tillsynsarkivarier. Syftet med förändringen är att förkorta handläggningstiderna och att standardisera handläggningen. I och med förändringen arbetar vi dessutom bort personberoende vilket bidrar till ett effektivare arbetssätt och bättre service. För rådgivning, till exempel för att få hjälp inför ett samråd, vänder du dig fortfarande till tillsynsarkivarien för din myndighet.


Vi kommer att meddela dig (per e-post) vem som är handläggare för ditt ärende efter det att vi fördelat det.


Ärenden för samråd skickas fortsättningsvis till:

e-post: registrator.la@sll.se 


Landstingsarkivet
Box 4151
141 04 Huddinge


Har du frågor om förändringen eller övriga frågor om hanteringen av samrådsärenden är du välkommen att kontakta oss.


Visa alla nyheter