Våra avgifter deponi

Prislista - Deponi av handlingar och föremål, hyra av förvaringsplats

Format

Avgift

Notering

Pappershandlingar, fotografier och film

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering sker per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, arkiv

200 kronor per hyllmeter och år

Fakturering sker per påbörjad hyllmeter

Biobanksförvaring, frys -20

15 000 kronor hel frys och år 3 000 kronor per hylla och år 300 kronor per hylla och månad

Fakturering sker vid undertecknat avtal (1 år, halvår eller beroende på vilka behov kunden har)

Biobanksförvaring, frys -80

30 000 kronor hel frys och år 7 500 kronor per hylla och år 750 kronor per hylla och månad

Fakturering sker vid undertecknat avtal (1 år, halvår eller beroende på vilka behov kunden har)


Arbetskostnad

Arbetskostnader vid deponi oavsett media (gallring, återsökning, framtagning av förvarad information eller prov, kopiering, paketering).

600 kronor per timme, fakturering sker per timme.