Transport eller digital överföring

Inga leveranser får ske oanmälda. När landstingsarkivet givit sitt godkännande bokas ett leveransdatum. Levererande myndighet står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos landstingsarkivet. Transportfirman ska uppfylla landstingsarkivets krav för arkivflyttar.

När verksamheten anser sig klara görs i regel en leveransbesiktning på plats och ett protokoll upprättas, där eventuella brister antecknas för åtgärd. Motsvarigheten för digitala leveranser är ett slutverifieringsprotokoll.


Reversal ska fyllas i och bifogas den fysiska leveransen. Landstingsarkivet gör en mottagningskontroll och om allt ser bra ut skickas ett exemplar av reversalet tillbaka, som ett kvitto på att landstingsarkivet övertagit informationsägarskapet.

 

För digitala leveranser kommer man istället överens om ett datum då åtkomsten till informationen hos myndigheten ska upphöra.

 

Om brister upptäcks vid mottagningskontrollen är det levererande myndighets ansvar att åtgärda dessa. Hur detta löses rent praktiskt får överenskommas från fall till fall.