Ordna, strukturera och dokumentera

När det finns en överenskommelse om att leverans av arkiv ska göras så ska leveransen göras iordning enligt landstingsarkivets krav:

 

 

 

 

 

  • Film och fotografier - sidan är under framtagande

 

  • Digital information ska levereras på godkända filformat och vara strukturerad enligt
    gällande leveransspecifikationer, se styrdokument längst ner på sidan.
    I processbeskrivningen för digitala leveranser, se styrdokument, framgår även vilken dokumentation som ska tas fram.

 

  • Leveransspecifikationer för administrativ information är under framtagande men ännu inte publicerade

 

Handlingar som är påverkade av skadedjur, fukt eller mögel ska hållas åtskilda från
andra handlingar tills de är sanerade. Innan dess får de under inga omständigheter skickas till landstingsarkivet


I samband med att leveransen ordnas ska den också förtecknas och en arkivbeskrivning ska skrivas/uppdateras. Om verksamheten har gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med landstingsarkivet, så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. I vissa fall (t.ex. för ritningar och fotografier) behöver arkivförteckningen kompletteras med ett register, för att informationen ska bli sökbar.

 

Om du inte hittar svaren på dina frågor ovan, kontakta leveransansvarig eller arkivarien på din myndighet.