Leverera arkiv

Att iordningställa handlingar eller information enligt landstingsarkivets krav är ofta både tids- och resurskrävande. God planering och framförhållning är därför nyckelfaktorer.

Börja med att avgränsa och inventera, kontakta gärna leveransfunktionen om du har frågor.

Därefter fyller du i en leveransförfrågan och avvaktar svar på denna från leveransfunktionen. Nästa steg blir sedan att leverande verksamhet förbereder leveransen enligt landstingsarkivets krav. Om transport behövs kan det bokas först efter det att leveransen godkänts vid en besiktning som sker på plats hos verksamheten.

 

Om en hel myndighet läggs ner ska arkivet normalt levereras till landstingsarkivet inom tre månader. I undantagsfall kan landstingsarkivet fatta ett ensidigt beslut om att överta ett arkiv från en myndighet, om brister i hanteringen misstänks.

 

För närvarande har landstingsarkivet ett e-arkiv för patientjournalsystem. Införande av ett nytt e-arkiv för administrativ information pågår och beräknas bli klart 2018.