Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leverera arkiv

All information som ska bevaras inom Stockholms läns landsting (SLL) ska slutarkiveras hos landstingsarkivet. Detta gäller både den information som lagras på papper och den som lagras digitalt. På landstingsarkivet finns en leveransfunktion som ansvarar för att samordna leveranser av arkiv till oss.

Vem har tillgång till tjänsten?

Samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser inom SLL. 

Hur går det till?

När din myndighet är i behov av att leverera handlingar eller information tar du kontakt med vår  leveransfunktion. Därefter görs en leveransförfrågan och ett leveransärende startas. Leveransen förbereds av myndigheten enligt landstingsarkivets krav. Om transport behövs kan det bokas först efter det att leveransen godkänts vid en besiktning, som sker på plats hos myndigheten.

Finns det några särskilda krav?

Vi tar endast emot leveranser av information som ska bevaras och som är äldre än 10 år. Gallring ska vara genomförd före leverans. En myndighet bör inte leverera pappershandlingar oftare än vart 10:e år.

Hur lång tid tar det? 

Att ta emot leveransen tar inte så lång tid när vi väl godkänt den.


Att iordningställa handlingar eller information enligt landstingsarkivets krav är däremot ofta både tids- och resurskrävande. En god planering och framförhållning är därför en nyckelfaktor.

Vad kostar det? 

Levererande myndighet står för alla kostnader förknippade med leveransen, inklusive transport och uppackning hos landstingsarkivet. När leveransen väl är godkänd tillkommer inga kostnader.

Vem kan jag kontakta?

Jonas Karlsson: 070-737 52 37.

E-post: leveranser.la.lsf@sll.se

Senast uppdaterad:

2017-11-10