Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Leveransdokumentation

När din verksamhet är i behov av att leverera arkiv skickar ni in en leveransförfrågan till oss. Blanketten finns i mappen blanketter och mallar nedan, spara den på din dator och skicka in den till oss via e-post.

Skicka din leveransförfrågan till: registrator.la@sll.se


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Blanketter och mallar
Styrande dokument
Processbeskrivningar för leveranser
Leveransspecifikation
Formatspecifikation
BVC-verksamheter i Stockholms län Privata och Landstingsägda.pdf 136.4 kB 2017-05-29 15.07

Senast uppdaterad:

2017-04-25