Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privata vårdgivare

Patientdatalagen tillåter inte att landstingsarkivet övertar patientjournaler från privata vårdgivare. Detta oavsett om vårdgivaren har ett avtal med landstinget eller inte.

Det enda undantaget är om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fattar beslut om att arkivet ska omhändertas enligt Patientdatalagen 9:1. Att ett entreprenadavtal med landstinget upphör är inte grund för omhändertagande.


Senast uppdaterad: 17 oktober 2018