Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bioarkiv (arkiv biologiska prover)

Tilläggsleveranser får göras till befintliga deponiavtal men inga nya avtal tecknas för närvarande.

Vid leveranser är det viktigt att tänka på följande:

  

  • Har verksamheten gjort leveranser tidigare ska man först stämma av med landstingsarkivet så att serie- och volymbeteckningar blir korrekta. Om det finns en arkivförteckning ska den skickas med. Kontakta landstingsarkivet om arkivförteckning saknas.

 

  • I förteckningen ska det framgå om serien är avslutad eller om den kommer att fyllas på i framtiden.

 

  • Verksamheten ska kontakta landstingsarkivet för att få en Excelblankett innan provsamling kan skickas. I Excelblanketten ska deponenten registrera alla prover/preparat som sedan sorteras i preparatlådorna för leverans. Den ifyllda blanketten ska medfölja leveransen. Kontakta landstingsarkivet om det finns register i annat filformat då landstingsarkivet måste godkänna det, se bifogad exempelfil som finns under mallar.

 

  • Proverna ska packas i preparatlådor eller arkivboxar som inte överstiger 3 kg. Flyttlådor tas inte emot. En gemensam standard för arkivboxar för klossar och glas är under bearbetning av deponenter. Stäm av med landstingsarkivet.

 

  • Deponenten ska informera den egna verksamheten om vad som är deponerat och vad som finns kvar hos dem.

 

  • Utlånade prover, som inte tidigare har förvarats hos landstingsarkivet, ska återlämnas till deponenten.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018