Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lämna till arkivet

All information som ska bevaras inom Stockholms läns landsting (SLL) ska slutarkiveras hos landstingsarkivet. Detta gäller både den information som lagras analogt (t.ex. på papper) och den som lagras digitalt.

Vid leverans övergår arkivansvaret och informationsägarskapet från myndigheten till landstingsarkivet. Detta inkluderar framtida förvarings- och förvaltningskostnader.

 

Här har landstingsarkivet samlat information om hur leveranser av arkiv ska gå till. Det handlar om den lagstiftning och de styrdokument som vi måste följa samt om de processer och rutiner som används inom området.

 

I de olika avsnitten finns länkar till lagar, styrdokument och mallar samt till en ordlista där centrala begrepp finns förklarade. Texterna utgör ett komplement till våra föreskrifter och råd.

 

Har du frågor kontakta leveransfunktionen.

 

journalarkivering

Senast uppdaterad: 28 juni 2018