Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Deponera arkiv

 

I avvaktan på bl.a. landstingsarkivets depåutredning pausar landstingsarkivet tecknandet av nya avtal för deponier tills vidare. Befintliga avtal gäller fortsatt.

Senast uppdaterad:

2017-09-14