Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre mäniskor som joggar på grönklädd kulle

Fotograf: Maskot Bildbyrå

Tillsynsarkivarier


E-postadress: registrator.la.lsf@sll.se

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Christina Andersson

E-post: christina.andersson@sll.se

Tillsyn över:

Danderyds sjukhus AB

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Kulturförvaltningen

Patientnämndens förvaltning

Smittskydd Stockholm

S:t Eriks ögonsjukhus AB

Stockholms läns Äldrecentrum

 

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor

 

Övriga ansvarsområden

Kontaktperson för inspektioner

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cecilia Boström

E-post: cecilia.bostrom@sll.se

 

Tillsyn över:

Landstingsrevisorerna

SL AB

SL Finans AB

SLL IT

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Trafikförvaltningen

Waxholmsbolaget

 

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation

Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

 

Övriga ansvarsområden

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Peder Fallenius

E-post: peder.fallenius@sll.se

 

Tillsyn över:

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Landstingshuset i Stockholm AB

Locum AB

NKS Bygg
SLL Internfinans AB

Spårvägsmuseet

Stockholm Care AB

Stockholms Länsmuseum

Södersjukhuset AB

 

Förvaltare av:

Råd 1, Forskningshandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarandeplan för Palett/Heroma

 

Övriga ansvarsområden
Kontaktperson för Landstingsarkivets utbildningar

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gunilla Isacson
E-post: gunilla.isacson@sll.se

 

Tillsyn över:

Folktandvården i Stockholms län AB
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge

Stiftelsen Clara

Stockholms Konserthusstiftelse

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)

 

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation
Råd 4, Ordlista för dokumenthantering och arkiv

 

Övriga ansvarsområden

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Ansvarig för Vägledning Arkiv- och informationshantering

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Johanna Lagerström

E-post: johanna.lagerstrom@sll.se

Avdelningschef

 

Förvaltare av:

Tillämpningsföreskrift till SLL:s Dokument- och arkivreglement

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cecilia Söderman

E-post: cecilia.soderman@sll.se

 

Tillsyn över:


Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)

Inera AB

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

MediCarrier AB
Skärgårdsstiftelsen

SL AB

SL Finans AB

Södertälje sjukhus AB

Trafikförvaltningen

Waxholmsbolaget

 

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärende

Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Föreskrift för projekthandlingar

 

Övriga ansvarsområden

Diarieförings- och ärendehanteringsfrågor
Landstingsarkivets nyhetsbrev 


Senast uppdaterad:

2017-11-10