Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svartvit bild med personal och patienter på Löwenströmska sjukhuset.

Fotograf: Nikolaj Alsterdal, originalfotograf okänd

Värt att veta om oss

Våra lokaler

På Landstingsarkivet finns olika typer av lokaler för förvaring av bland annat pappershandlingar och mikrofilm, en datalagringshall för elektroniska handlingar, ett patologarkiv samt tio frysar och två frysrum för förvaring av biologiska prover. Arkivlokalerna omfattar totalt 5 500 kvadratmeter.


Klimat
Pappersarkiv: 18 grader Celsius +- 2 grader med en relativ fuktighet på 30-40 %
Klimatarkiv: 12 grader +- 2 grader med en luftfuktighet på 30 %
Patologarkiv: 16 grader Celsius +- 2 grader med en relativ fuktighet på 30-40 %
Frysrum: minus 20 grader Celsius
Frysar: minus 80 grader Celsius


Så mycket får plats
Pappersarkiv: cirka 132 500 hyllmeter handlingar
Klimatarkiv: cirka 2 400 hyllmeter
Patologarkiv: cirka 7 000 hyllmeter
Frysrum: upp till 900 000 provrör beroende på provrörens storlek
Frysar: cirka 175 000 provrör får plats i våra 10 frysar

Våra arkiv

De äldsta biologiska proverna som vi förvarar är från 1936 och kommer från Sabbatsbergs sjukhus. Det som förvaras är framförallt vävnadsprover från cancerpatienter.


Våra mest kända arkiv kommer från Stockholms stora mentalsjukhus  såsom Beckomberga sjukhus, Långbro sjukhus och Rålambshovs sjukhus.


Bland våra rariteter finns Hermann Görings journal från 1920-talet, då han var inlagd på en psykiatrisk avdelning vid Katarina sjukhus.

SLL e-arkiv

Vi tillhandahåller en tjänsteplattform för långtidsförvaltning av information, SLL e-arkiv.

Informationen struktureras och levereras enligt en fastlagd leveransspecifikation:


  • Fastlagd informationsmodell och struktur för långtidslagring
  • Stöd för informationsverifiering
  • Definierat arkivformat


Vi följer OAIS Referensmodell ISO 14721:2012. Denna internationella standard definierar en referensmodell för Oberoende Arkivinformationssystem, OAIS, och:


  • utgör ett ramverk av modeller för ökad förståelse för långsiktigt bevarande och tillhandahållande av information
  • innehåller konceptuella beskrivningar av processer, funktioner, roller och datamodeller för arkivinformationssystem
  • är ett effektivt verktyg för alla organisationer som behöver etablera ett arkivinformationssystem
  • tillhandahåller en terminologi för att beskriva och jämföra arkivinformationssystem, dess strategier, arkitektur och tekniker
  • ger grunderna för datamodellering av arkivinformation och hur denna kan förändras
    över tid.

Våra ärenden

Våra vanligaste ärenden är beställningar av journalhandlingar för fortsatt vård. Under 2014 registrerades 2 335 sådana ärenden.
Totalt registrerade vi 7 173 ärenden gällande utlämnande av allmän handling.


År 2014 registrerade vi 83 stycken leveransärenden.


Det totala antalet ärenden uppgick till 7 406 stycken år 2014.

Vi på Landstingsarkivet

Vi är ett 40-tal medarbetare. Vi har befattningar som arkivarier, administratörer, handläggare och enhetschefer.

Senast uppdaterad:

15 november 2018