Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så är vi organiserade

Landstingsarkivet består av enheterna Arkivservice, Långsiktig informationsförvaltning, Svar samt Tillsyn och utredning. All information som ska bevaras inom Stockholms läns landsting (SLL) ska levereras till oss för slutarkivering.

Landstingsarkivet är en avdelning inom Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms läns landsting. Vi är ca 45 medarbetare varav de flesta arbetar i våra lokaler på Björnkullavägen i Flemingsberg.

Arkivservice

Enheten arbetar aktivt med vård av landstingsarkivets arkiv för att göra dessa sökbara och säkra det långsiktiga bevarandet.

Långsiktig informationsförvaltning (LIF)

LIF har i uppdrag att långtidsarkivera information från SLL:s verksamheter oavsett typ av media och format och göra denna tillgänglig för interna och externa intressenter.


Enheten ansvarar för krav, funktioner, tjänster och processer som bestämmer hur informationen:


  • struktureras för långtidsarkivering
  • säkerhetsklassas
  • tas emot, verifieras och lagras
  • registreras och redovisas (beskrivas/dokumenteras)
  • tillgängliggöras.

Vi ansvarar för övergripande strategi och bevarandeplan för långsiktig informationsförvaltning (arkiverad information).

Svarsenheten

Vi svarar på frågor om informationen vi förvarar. Vi söker reda på, tar fram och lämnar ut information till allmänhet, vårdverksamheter, forskare, myndigheter och näringsliv.

Tillsyn och utredning

Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för att landstingets information ska hanteras på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Detta sker genom att vi tar fram styrande dokument, utbildar och ger råd och stöd till myndigheterna inom området informationshantering. Vi följer också upp landstingets informationshantering och utövar tillsyn genom bland annat regler om samråd och inspektioner av dokumenthantering och arkivvård.

Senast uppdaterad:

22 december 2017