Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namn:

Peder Fallenius

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, NKS Bygg, SLL Internfinans AB,

Spårvägsmuseet, Stockholm Care AB, Stockholms Länsmuseum, Södersjukhuset AB

Förvaltare av:

Forskningshandlingar (Råd 1), Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar, Bevarandeplan för Palett/Heroma

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Kontaktperson för landstingsarkivets utbildningar och studiebesök