Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namn:

Gunilla Isacson

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Folktandvården i Stockholms län AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Konserthusstiftelse, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation, Ordlista för dokumenthantering och arkiv (Råd 4)

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR), Ansvarig för Vägledning Arkiv- och informationshantering