Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namn:

Cecilia Söderman

E-post:

Tillsyn över: (Fler avdelningar avdelas med kommatecken)

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT), Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), MediCarrier AB,
Skärgårdsstiftelsen, SL AB, SL Finans AB, Södertälje sjukhus AB, Trafikförvaltningen, Waxholmsbolaget

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärenden, Föreskrift för projekthandlingar

Övriga ansvarsområden: (Fler områden avdelas med kommatecken)

Diarieförings- och ärendehanteringsfrågor, Landstingsarkivets nyhetsbrev