Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namn:

Christina Andersson

E-post:

Tillsyn över:

Danderyds sjukhus AB, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Kulturförvaltningen, Patientnämndens förvaltning, Smittskydd Stockholm, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Stockholms läns Äldrecentrum

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor, Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

Övriga ansvarsområden:

Kontaktperson för inspektioner