Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Namn:

Cecilia Boström

E-post:

Tillsyn över:

Landstingsrevisorerna, SL AB, SL Finans AB, SLL IT, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Trafikförvaltningen, Waxholmsbolaget

Förvaltare av:

Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format, Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation, Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)

Övriga ansvarsområden:

Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)