Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkivarier

 • Christina Andersson
 • christina.andersson@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Danderyds sjukhus AB
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
  • Kulturförvaltningen
  • Patientnämndens förvaltning
  • Smittskydd Stockholm
  • S:t Eriks ögonsjukhus AB
  • Stockholms läns Äldrecentrum
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för information publicerad på webbsidor
  • Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för inspektioner
 • Cecilia Boström
 • cecilia.bostrom@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Landstingsrevisorerna
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • SLL IT
  • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och andra analoga format
  • Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation
  • Föreskrift för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
 • Martina Engsjö-Lindgren
 • martina.engsjo-lindgren@sll.se
  • Förvaltare av:
  • Stockholms läns landstings dokument- och arkivreglemente
  • Övriga ansvarsområden:
  • Ansvarig utgivare av Vägledning Arkiv och informationshantering
 • Peder Fallenius
 • peder.fallenius@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
  • Landstingshuset i Stockholm AB
  • Locum AB
  • NKS Bygg
  • SLL Internfinans AB
  • Spårvägsmuseet
  • Stockholm Care AB
  • Stockholms Länsmuseum
  • Södersjukhuset AB
  • Förvaltare av:
  • Forskningshandlingar (Råd 1)
  • Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar
  • Bevarandeplan för Palett/Heroma
  • Övriga ansvarsområden:
  • Kontaktperson för landstingsarkivets utbildningar och studiebesök
 • Gunilla Isacson
 • gunilla.isacson@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Folktandvården i Stockholms län AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Stockholms Konserthusstiftelse
  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF)
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för ekonomiinformation
  • Ordlista för dokumenthantering och arkiv (Råd 4)
  • Övriga ansvarsområden:
  • Införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)
  • Ansvarig för Vägledning Arkiv- och informationshantering
 • Cecilia Söderman
 • cecilia.soderman@sll.se
  • Tillsyn över:
  • Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT)
  • Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)
  • MediCarrier AB
  • Skärgårdsstiftelsen
  • SL AB
  • SL Finans AB
  • Södertälje sjukhus AB
  • Trafikförvaltningen
  • Waxholmsbolaget
  • Förvaltare av:
  • Bevarande- och gallringsplan för handlingar i upphandlingsärenden
  • Föreskrift för projekthandlingar
  • Övriga ansvarsområden:
  • Diarieförings- och ärendehanteringsfrågor
  • Landstingsarkivets nyhetsbrev