Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Ändringar i hanteringsanvisningar och systemförteckning


Hanteringsanvisningarna ändringshanteras när:

  • en process tillkommer eller avslutas – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/process

 

  • en handlingstyp tillkommer eller utgår ur en process – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/handlingstyp

 

  • uppgifter om handlingstyper ändras, till exempel förvaring, sekretess och gallring.

 

Systemförteckningen ändringshanteras när:

  • ett system avslutas eller införs
  • uppgifter om systemet ändras.

Senast uppdaterad: 2018-02-20