Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi vill gärna få dina synpunkter!
Hjälp oss att förbättra vår webb, enkäten tar ungefär 1-2 minuter att besvara.
Varför besöker du landstingsarkivets webb idag?
Multiple selectionHar du besökt sidan förut?


Hittade du det du sökte?


Var det lätt att hitta det du sökte?


Är du här som privatperson eller i ditt arbete?Tack för din medverkan!

Versionshantering och ändringshantering

Ändringar kan göras löpande inom ramen för samma version av informationsredovisningen. Upprättandet av en helt ny version av informationsredovisningen innebär däremot att en ny redovisningsplan tas fram och att arkivbildningen bryts.

En ny version av redovisningsplanen (och därmed en ny version av hanteringsanvisningarna och systemförteckningen) ska samrådas med landstingsarkivet innan den får tas i bruk. Tidigare versioner av redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen ska bevaras.

 

Ändringshantering görs när en process upphör eller tillkommer och när förändringar görs vad gäller till exempel förvaring och gallringsbeslut. Ändringar inom samma version behöver inte samrådas med landstingsarkivet.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-10