Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Versionshantering och ändringshantering

Ändringar kan göras löpande inom ramen för samma version av informationsredovisningen. Upprättandet av en helt ny version av informationsredovisningen innebär däremot att en ny redovisningsplan tas fram och att arkivbildningen bryts.

En ny version av redovisningsplanen (och därmed en ny version av hanteringsanvisningarna och systemförteckningen) ska samrådas med landstingsarkivet innan den får tas i bruk. Tidigare versioner av redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen ska bevaras.

 

Ändringshantering görs när en process upphör eller tillkommer och när förändringar görs vad gäller till exempel förvaring och gallringsbeslut. Ändringar inom samma version behöver inte samrådas med landstingsarkivet.

 

Senast uppdaterad: 8 november 2018