Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Systemförteckningen

Systemförteckningen är en lista över de IT-system som myndigheten använder och som innehåller allmänna handlingar.

Förteckningen ska förutom namn på systemen innehålla uppgifter om systemägare, informationsägare, tidsperiod med mera och ska upprättas enligt landstingsarkivets mall systemförteckning VIRExcel.


Systemförteckningen ska innehålla både system som är i bruk och system som användes innan VIR infördes. Detta gäller även system som ersatts av andra system men som ännu inte gallrats, utan finns kvar och förvaltas av myndigheten.


Kontorssystem som ingår i den landstingsgemensamma IT-plattformen, och som inte innehåller allmänna handlingar, behöver inte redovisas i förteckningen.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-29