Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd om VIR

Varje gång en ny version av redovisningsplanen tas fram ska den samrådas med landstingsarkivet innan den tas i bruk.

Hanteringsanvisningar, systemförteckning och arkivbeskrivning som tas fram för första gången ska också samrådas. Samråd är inte nödvändigt när ändringar görs inom ramen för samma version, se avsnitt Versionshantering och ändringshantering.

 

Senast uppdaterad: 22 maj 2018