Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SLL-strukturen

SLL-strukturen beskriver verksamheten inom Stockholms läns landsting och ligger till grund för redovisningsplanen. Strukturen är hierarkisk. Det innebär att processgrupperna (kolumn 2) ingår i verksamhetsområdena (kolumn 1).

SLL-strukturen

 

Verksamhetsområde

Processgrupp

0. Politisk styrning0.1 Politisk ledning av verksamheten

0.2 Politisk planering av verksamheten

0.3 Politisk uppföljning av verksamheten

1. Styrning och ledning1.1 Verksamhetsledning

1.2 Verksamhetsplanering

1.3 Verksamhetsuppföljning

2. Verksamhetsstöd2.1 Ekonomi

2.2 Forskning och utbildning

2.3 Försörjningstjänster

2.4 Informationsförvaltning

2.5 Investeringar och fastigheter

2.6 IT

2.7 Juridik

2.8 Kommunikation

2.9 Miljö

2.10 Personal

2.11 Socialt ansvarstagande

2.12 Säkerhet och krisberedskap

2.13 Upphandling

Hälso- och sjukvård


Kollektivtrafik


Kultur


Regional planering


 

SLL-strukturens verksamhetsområden delas in i:

Politisk styrning (o),
Styrning och ledning (1),
Verksamhetsstöd (2) och
Kärnverksamheter utifrån landstingets uppdrag: Hälso- och sjukvård, Kollektivtrafik, Kultur och Regional planering (3, 4, 5 och så vidare).


Verksamhetsområde Politisk styrning används endast av förvaltningar som har en politisk nämnd. Områdena Styrning och ledning samt Verksamhetsstöd finns hos samtliga myndigheter, och ska därför alltid ingå i redovisningsplanen. Kärnverksamheterna används endast om de ingår i myndighetens uppdrag.

 

Exempel 1

Danderyds sjukhus kärnverksamhet är hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård får därmed siffran 3 i sjukhusets redovisningsplan.

 

Exempel 2

Trafikförvaltningens kärnverksamhet är att bedriva kollektivtrafik. Kollektivtrafik får därmed siffran 3 i Trafikförvaltningens redovisningsplan.

 

Standardstrukturens kolumn verksamhetsområde

 

Det finns myndigheter inom landstinget vars kärnverksamhet är att vara stödjande för hela landstinget i vissa frågor, exempelvis fastigheter, kommunikation och personal. Det innebär att de myndigheterna inte kommer att använda något av kärnverksamhetsområdena i sin redovisningsplan. Då ingår den myndighetens kärnprocesser i verksamhetsområde 2, Verksamhetsstöd. Det beror på att SLL-strukturen är skapad för att vara gemensam för hela landstinget. Verksamhetsstöd och kärnverksamheter är därför definierade utifrån vad som är stödjande och kärnverksamhet för landstinget och inte utifrån en enskild myndighet.

 

Exempel

Landstingsstyrelsens förvaltning har kommunikation som en av sina kärnverksamheter. De processer som ingår hamnar under processgruppen 2.8 Kommunikation.

 

Exempel Om en kärnverksamhet saknas bland kärnverksamhetsområdena


SLL-strukturens processgrupper

De processgrupper som ingår i SLL-strukturen är obligatoriska. Det betyder att processgrupperna ska finnas med i redovisningsplanen även om myndigheten inte har några processer inom processgruppen. Anledningen till detta är att numreringen på processgrupperna ska vara densamma inom hela landstinget. Processgruppen ska finnas i redovisningsplanen, men markerad med texten ”Används ej”.

 

Exempel

 

Exempel Processgrupp som inte finns i verksamhetSenast uppdaterad: 2017-11-10