Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

SLL-struktur och redovisningsplan

Varje myndighet ska ta fram en egen redovisningsplan som ska utgå från SLL-strukturen. Verksamhetsområdena och processgrupperna i SLL-strukturen får inte ändras eller tas bort.

Redovisningsplanen skapas genom att myndighetens processer läggs in under de processgrupper där de hör hemma. 


Exempel

Så här förhåller sig SLL-strukturen till den egna redovisningsplanen:

Redovisningsplan med tre kolumner - exempel


Ta hjälp av landstingsarkivet om det uppstår svårigheter med att placera processerna i processgrupperna.

 

I normalfallet delas processgrupperna in i processer, men det är inte obligatoriskt. För små myndigheter kan det vara tillräckligt med verksamhetsområden och processgrupper. I en stor och komplex myndighet kan processerna delas in i delprocesser. Redovisningsplanen får då en fjärde nivå.

 

Exempel

Redovisningsplan med delprocesser:

 

Exempel Redovisningsplan med delprocesser


Senast uppdaterad: 2017-11-10