Standardstruktur och redovisningsplan - Styrande dokument

VIR - föreskriftPDF, se kapitel 6.