Landstingsarkivet Stockholms läns landsting

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Redovisningsplanen - grunden för informationsredovisningen

I arbetet med VIR är redovisningsplanen det första som ska tas fram. Redovisningsplanen ska utgå från Standardredovisningsplanen SLL (tidigare SLL-Strukturen/Standardstruktur verksamhetsområden SLL). Planen är indelad i verksamhetsområden, processgrupper och processer.

Redovisningsplanens syfte är att ge en översiktlig bild av hur myndighetens information uppstår och ska kunna förstås av utomstående. Redovisningsplanen används även för klassificering av ärenden i diariet, och ersätter tidigare diarieplaner eller diarie-/dossierplaner. Det ska bara finnas en redovisningsplan per myndighet. Redovisningsplanen upprättas som en del av mallen för hanteringsanvisningarExcel.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-05